thanh toan do go tung tam

Ngân Hàng Agribank  (Trụ sở Phú Thọ)

Số tài khoản: 2712205143407

Tên tài khoản: Nguyễn Thành Đông

Chi nhánh: Cẩm Khê

thanh toan do go tung tam

VietTinBank (Trụ Sở Phú Thọ)

Số tài khoản: 103832039999

Tên tài khoản: Nguyễn Văn Tùng

Chi nhánh: Cẩm Khê

thanh toan do go tung tam

VietComBank (Trụ sở Phú Thọ)

Số tài khoản: 0801000276799

Tên tài khoản: Nguyễn Thành Đông

Chi nhánh: Lâm Thao

thanh toan do go tung tam

BIDV  (Trụ sở Phú Thọ)

Số tài khoản: 42110000309769

Tên tài khoản: Nguyễn Thành Đông

Chi nhánh: Lâm Thao